Vrijmetselarij in Den Haag sinds 1930

ANBI Informatie

Loge De Oude Plichten is opgericht in 1930 en komt elke dinsdag bijeen.Comparities en rituele bijeenkomsten vinden plaats in het
logegebouw,2e Sweelinckstraat 131, 2517 GW, Den Haag
Telefoonnummer van het gebouw: 070 364 12 62.

Kamer van Koophandel: KvK Nr: 40407815 te 's-Gravenhage.
RSIN Registratie: 8165.63.767

Vereniging Voorzitter: S.M. Buitenhuis
Vereniging Secretaris: E.W.M. van Seggelen
Vereniging Thesaurier: D.P.L. van der Steen


De bestuursleden verrichten hun bestuurswerk onbezoldigd.