Vrijmetselarij in Den Haag sinds 1930

Wie zijn de leden van De Oude Plichten?Het is niet gebruikelijk om de namen van vrijmetselaren zonder hun toestemming of medeweten openbaar te maken. Wij laten het graag aan elke individuele vrijmetselaar over om op een moment van zijn keuze te vertellen dat hij lid van de loge is.

De leden van loge De Oude Plichten zijn een afspiegeling van alle geledingen en beroepsgroepen in de maatschappij. De leden variƫren in leeftijd van 28 tot 80 jaar oud. De sfeer is informeel en vriendschappelijk en kenmerkt zich door een goed gevoel voor humor.


Historisch kenden de ambachtelijke loges alleen mannelijke arbeiders. De loges hebben die lijn doorgetrokken en vormen traditioneel en principieel een mannengemeenschap waarvan een vrouw geen lid kan zijn. 
Dat mag niet als discriminerend ten opzichte van de vrouw worden beschouwd. Voor de vrijmetselaar blijft zij een ereplaats behouden. Zo wordt van een kandidaatlid verwacht dat zijn partner vooraf met zijn toetreding instemt. Bij diverse gelegenheden wordt de vrouw c.q. partner, bij het logeleven betrokken.

Naast de Vrijmetselarij voor mannen is er overigens ook Vrijmetselarij voor vrouwen en gemengde Vrijmetselarij. Zodat er voor iedereen een keuze is.