Vrijmetselarij in Den Haag sinds 1930

Gebruiken binnen de Vrijmetselarij


De Vrijmetselarij is een besloten vereniging. Deze beslotenheid is niet beperkt tot een loge maar tot de Vrijmetselarij in het geheel. Als lid heb je het recht om een bezoek te brengen aan alle andere loges, zowel binnen het eigen land als bij de erkende loges in het buitenland.

Bij bezoeken aan andere loges is het belangrijk dat je op de hoogte bent van de ongeschreven regels en gebruiken van de vrijmetselarij (de mores). Gelukkig zijn deze binnen alle loges, in binnen- en buitenland, vergelijkbaar. Het eerste jaar, je leerlingentijd, wordt je op de hoogte gebracht van deze ongeschreven regels. Daarna voel je je in iedere loge thuis. En mocht je toch nog met een ongeschreven regel de fout in gaan dan wordt deze altijd met de "troffel der liefde" bedekt (d.w.z. het wordt je niet kwalijk genomen).