Vrijmetselarij in Den Haag sinds 1930

Functies binnen de loge


De loge is in de eerste plaats een vereniging, zoals er talloze zijn. Ze is ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en kent, zoals elke vereniging, een bestuur, bestaande uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Er zijn ook bestuursfuncties die specifiek zijn voor de Vrijmetselarij: de 2e opziener begeleidt de leerlingen, de 1e opziener begeleidt de gezellen en de redenaar, “het geweten van de loge”, bewaakt de kwaliteit van de arbeid en stelt het jaarprogramma op.

Daarnaast zijn er tal van werkzaamheden en taken te verrichten, zowel ritueel van aard als organisatorisch. Voor iedereen die dat graag wil, is er een mogelijkheid om zich in te zetten voor de loge.  Naast het feit dat het de onderlinge band versterkt en verdiept, is het leuk om te doen.