Vrijmetselarij in Den Haag sinds 1930

Wat is Vrijmetselarij?

De Nederlandse Vrijmetselarij bestaat uit een 160-tal Loges (verenigingen) verspreid over het gehele land en een hoofdbestuur dat gezeteld is in Den Haag. Iedere loge is zelfstandig en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Wel dient een loge te werken binnen landelijke regels (dezelfde structuur als voor bijvoorbeeld  sportverenigingen). De structuur is democratisch. Bij de jaarlijkse landelijke Algemene Ledenvergadering legt het hoofdbestuur rekening en verantwoording af aan de loges over het afgelopen verenigingsjaar en krijgt het mandaat voor het komende verenigingsjaar.  De contacten met de landelijke organisaties in het buitenland zijn bilateraal er is dus geen wereldwijd overkoepelende organisatiestructuur.

Binnen de loges houden de leden zich bezig met het bestuderen van en het discussiëren over verschillende vormen van spiritualiteit.  De Vrijmetselarij is niet verbonden met enige geloofsrichting. Het is een besloten vereniging waardoor de leden ieder vrij vanuit hun eigen opvatting over geloof of levensopvatting kun spreken. De discussieregels zijn zo opgesteld dat ruzie wordt voorkomen. Na  afloop moet men in goede sfeer uit elkaar gaan en  wat binnen de bijeenkomst op spiritueel of maatschappelijk gebied besproken is, mag niet naar buiten; het blijft binnen de kring.

De Vrijmetselarij kent drie soorten leden: leerling, gezel en meester. Het is een inwijdingsgenootschap, dus iedere fase wordt begonnen met het doorlopen van een inwijdingsritueel. Omdat het verrassingselement een belangrijke factor is bij het ondergaan van het inwijdingsritueel, wordt zoveel mogelijk voorkomen dat het rituaal openbaar beschikbaar is. Helemaal geheim houden lukt nooit. Zo is de Opera ‘Die Zauberflöte ‘ een impressie van de gang tot de Vrijmetselarij tot en met de inwijding.

Van de loge De Oude Plichten kunnen alleen mannen lid worden. Natuurlijk is het gedachtengoed van de Vrijmetselarij niet alleen een mannen aangelegenheid. Er zijn vrijmetselaarsorganisaties voor mannen, voor vrouwen (de weefsters) en voor gemengde groepen(mannen en vrouwen in dezelfde loge).  De verschillende organisaties werken goed samen.